วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนของหนู
บรรยากาศโรงเรียนของผมครับวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนบ้านแม่นาจางขอเปิดรับบริจาคสิ่งของ ดังรายการต่อไปนี้

1. สื่อและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
2. สื่อและอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬา
3. กระเบื้องปูพื้นห้องเรียน
4. สีสำหรับทาอาคารไม้และปูน
5. สนามเด็กเล่น
6. สนามกีฬา
7. เครื่องกรองน้ำ
8. เงินสนับสนุนในด้านอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
9. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหนังสือต่างๆ
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 053 - 071314 
และเบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน 081 - 0612195